• Kjøp

 • Salg

 • Servitutter

 • Opsjoner

Fast eiendom

Fagområder

 • Kontraktsrett

 • Foreningsrett

 • Selskapsrett

 • Arbeidsrett

 • IT/IKT-rett

 • Konkurranserett

 • Ektepakt, samboerkontrakt, arveoppgjør

Næringsliv

 • Etablering av selskaper

 • Utarbeidelse av vedtekter og andre nødvendige dokumenter ifm stiftelse av et selskap

 • Generell avtalerett

 • Kontraktsforhandlinger

 • Organisering og strukturering

 • Agentavtaler

 • Internasjonalrett – EU rett