Hans Petter Hellerøy

Særlige arbeidsområder:

Selskapsrett, styrearbeid og generell forretningsjus – nasjonalt og internasjonalt – EU-rett, fast eiendoms rettsforhold, kontraktsrett og prosedyre for domstolene.

 

Hans Petter Hellerøy har etablert og er eller har vært styremedlem/aksjonær i foretak innen eiendomsutvikling, eiendomsmegling og eiendomsforvaltning, inkasso og fordringsadministrasjon samt generell investeringsvirksomhet. Hans Petter Hellerøy har og har hatt styreverv innen en rekke virksomheter – inkludert børsnoterte selskaper – innen handel, industri, tjenesteyting og finans, herunder banker, norske og utenlandske industrikonserner samt mellomstore handelsforetak.

Ragne Pent

Ragne Pent arbeider som advokatassistent med hovedvekt på fast eiendom, og det forretningsjuridiske området.