VELKOMMEN

Advokatfirmaet Hellerøy & Co er Follos eldste advokatvirksomhet, etablert i 1948. Firmaet holder til sentralt i Ski, kun 25 km. fra Oslo sentrum.

Virksomheten vår omfatter juridisk bistand for næringslivet, det offentlige og private innen de fleste saksområder. Firmaet dekker i det alt vesentligste Oslo, Follo og Østlandskommunene, men har også oppdrag for klienter i Norge for øvrig, samt i utlandet.